ผลิตภัณฑ์ สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา Fungus Resisting Wood Primer